AKTUALNOŚCI

TELEPORADA - INFORMACJA DLA PACJENTA

Teleporada w CM na Reymonta przeprowadzana jest za pośrednictwem telefonu. Może być realizowana przez lekarza/pielęgniarkę/położną w zależności od problemu zdrowotnego zgłaszanego przez pacjenta.
1. Telefony do przychodni pod, którymi można umówić teleporadę:
    22 761-66-85
    22 763-11-60
    508-427-156

2. Sposób ustalenia terminu teleporady:
   Pacjent dzwoni do przychodni na podany powyżej numer telefonu. Pracownik rejestracji        ustala termin (dzień i godzinę) teleporady. 

3. Pzygotowanie się pacjenta do teleporady,
    należy:
- przygotować pytania,
- przygotować dokument tożsamości – w celu weryfikacji tożsamości rozmówcy,
- przygotować kartkę i długopis,
- przebywać w miejscu, w którym można spokojnie prowadzić rozmowę.

4. Sposób realizacji teleporady:
   Personel medyczny (lekarza/pielęgniarka/położna) dzwoni do pacjenta w wyznaczonym       terminie wizyty (dzień i godzina).

Zaplanowana godzina teleporady może ulec przesunięciu ze względu na przedłużające się wcześniejsze porady /wizyty. Zaplanowana teleporada zostanie zrealizowana w ciągu najbliższej godziny, prosimy o oczekiwanie na telefon.

5. Anulowanie teleporady:
  Anulowanie teleporady następuje w sytuacji, kiedy personel medyczny w terminie ustalonej   telepopady podejmuje 3 próby nawiązania kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym  niż 5 minut, a pacjent nie odbiera telefonu.

6. Jeśli świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do realizacji w formie teleporady,     udzielane jest w bezpośrednim kontakcie z pacjentem po porozumieniu się z nim lub jego   opiekunem ustawowym.

7. Instrukcje dotyczące sposobu realizacji:
a. e-recepty – po wypisaniu e-recepty pacjent otrzymuje powiadomienie sms zawierające   kod recepty lub w przypadku braku możliwości odebrania sms otrzymuje informację   telefoniczną z podaniem kodu recepty. W aptece e-recepta zostaje zrealizowana przez   Pacjenta po podaniu otrzymanego kodu i swojego numeru PESEL.
b. e-skierowania – wystawiane są przez lekarza w programie, a następnie drukowane.     Pacjent odbiera wydruk e-skierowania w rejestracji.
c. e-zlecenia na wyroby medyczne – wystawiane są przez lekarza w programie lub za     pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez NFZ – eZWM. Po     potwierdzeniu uprawnień pacjenta do otrzymania danego wyrobu medycznego zlecenie jest  drukowanie. Pacjent odbiera zlecenie w rejestracji i udaje się do sklepu lub apteki bez   konieczności wizyty w NFZ.
d. realizacja zleceń badań dodatkowych laboratoryjnych lub obrazowych
- badania: EKG jest realizowane na terenie przychodni codziennie w godzinach otwarcia     przychodni,
- badania: USG jest realizowane na terenie przychodni w poniedziałki od 9.00 do 12.00.     Zapisy codziennie w godzinach otwarcia przychodni,
- badania laboratoryjne są realizowane na terenie przychodni codziennie od poniedziałku do   piątku 7.00 – 11.00
- badanie RTG jest realizowane u podwykonawcy: Marki, ul. Fabryczna 1
  tel: 22 771-67-76
                             Pacjent sam umawia się na badania.
e. Informacje jak założyć Indywidualne Konto Pacjenta (IKP) znajdują się na stronie:    https://pacjent.gov.pl/