JAK ZOSTAĆ NASZYM PACJENTEM

Wystarczy złożyć deklarację wyboru w naszej przychodni i jeszcze w tym samym dniu można bezpłatnie skorzystać ze świadczeń medycznych w zakresie POZ. Nie ma konieczności wypisywania się z przychodni, do której wcześniej należeliśmy. Przy składaniu deklaracji należy okazać się dokumentem z numerem PESEL oraz dowodem ubezpieczenia. Zachęcamy do pobrania deklaracji i wypełnienia jej w domu, w tylu egzemplarzach ilu członków rodziny chcieliby Państwo zapisać. W razie wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić deklarację zapraszamy do naszego Centrum, chętnie pomożemy.

Dodatkowy bonus dla naszych Pacjentów

Każdy pacjent, który złoży deklarację w naszym Centrum otrzyma dodatkowo 10% zniżki na wszystkie świadczenia komercyjne.

POBIERZ DEKLARACJĘ
INSTRUKCJA DO REJESTRACJI ONLINE

USTAWA O PRAWACH PACJENTA

Odpłatność za dokumentację medyczną:
W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej opłata za jedną stronę sporządzonej kopii albo wydruku wynosi 0,30 zł.

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej opłata za jedną stronę sporządzonego wyciągu albo odpisu wynosi 8,50 zł.

Nie udostępniamy dokumentacji medycznej na informatycznych nośnikach danych.