MEDYCYNA PRACY

1. Badania profilaktyczne:wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki; okresowe – osób pracujących już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia; kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni;

Skierowanie na badania wstępne, kontrolne i okresowe do pracy wystawia pracodawca. Musi ono uwzględniać rodzaj badania oraz stanowisko pracy zatrudnionego. Jeśli dokładna ocena stanu zdrowia podwładnego nie będzie możliwa, lekarz wyśle go na dodatkowe badania. Badania wykonuje się w oparciu o umowę między firmą a jednostką służby medycyny pracy – publiczną lub prywatną. Dlatego jeśli pracodawca wymaga wykonania badań powinien zaopatrzyć Państwa w odpowiednie skierowanie oraz poinformować gdzie należy się udać, aby je wykonać. Koszty związane z  wykonaniem badań ponosi pracodawca.

2. Przegląd stanowisk pracy – możemy wykonać dla Państwa obowiązkowy przegląd i opis stanowisk pracy.

3. Coroczne szczepienia przeciw grypie i WZW typu A i B, kontrolę medyczną i badania w miejscu prowadzonej przez Państwa działalności.

Mogą Państwo wykonać pełen zakres badań w ramach medycyny pracy.

Nasza oferta obejmuje:

  • badanie lekarskie
  • badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • badania psychotechniczne kierowane dla kierowców, operatorów maszyn, wózków widłowych i dla osób pracujących na wysokości
  • badania diagnostyczne
  • podstawowe i rozszerzone badania laboratoryjne
  • konsultację lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia
  • wizytację stanowisk pracy  
Umawianie wizyt w Centrum Medycznym na Reymonta

- zadzwoń pod numer Centrum Medycznego tel. 22 761-66-85; 22 763-11-60 
lub tel. kom. 508-427-156 
- skontaktuj się osobiście z recepcją placówki od poniedziałku do piątku w godz. 7.00÷18.00 

POBIERZ DEKLARACJĘ BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA KIEROWCY

POBIERZ SKIEROWANIE NA BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW                     

Wykaz podstawowych przepisów prawnych- badania profilaktyczne Medycyny Pracy oraz sanitarno-epidemiologiczne

Kodeks Pracy – Dział X. – Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn. zm. (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy). załącznik nr 1 do ustawy: WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW

Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).

- Dziennik Ustaw Nr 132 z 2002 r., poz. 1115 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach).

Dziennik Ustaw Nr 114 z 1996 r., poz. 545 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom) oraz Dziennik Ustaw nr 127 z 2002 r., poz. 1092.

Dziennik Ustaw Nr 148 z 1998 r., poz. 973 (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).

- Dziennik Ustaw Nr 120 z 1997 r., poz. 768 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania)

Dziennik Ustaw Nr 37 z 2003 r., poz. 328 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania).

Dziennik Ustaw Nr 42 z 2006 r., poz. 292 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią).

Dziennik Ustaw Nr 25 z 2006 r., poz. 191 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych).

Dziennik Ustaw Nr 133 z 2006 r., poz. 939 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).

Dziennik Ustaw Nr 132 z 2006 r., poz. 928 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).

Dziennik Ustaw Nr 234 z 2008 r., poz. 1570 (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). – Dziennik Ustaw Nr 171 z 2006 r., poz. 1225, z późn. zm. (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).