OPIEKA PSYCHIATRYCZNA

Zespół Leczenia Środowiskowego / domowego
Głównym celem działania zespołu jest udzielanie pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w środowisku ich zamieszkania.
Zespół poprzez porady, wizyty, sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz wsparcia psychospołecznego realizuje kompleksowy program psychoterapeutyczny.

W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:
- dostarczanie pomocy i wsparcia psychicznego
- diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną
- leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne
- pomoc w zapobieganiu nawrotom choroby i pobytom w szpitalu
- niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną

W Zespole Leczenia Środowiskowego usługi świadczą następujący specjaliści:
- lekarze psychiatrzy
- psycholog psychoterapeuta
- psycholog
- pielęgniarka

Każdy z członków zespołu zajmuje się indywidualnie grupą osób. Pracownicy zespołu ściśle ze sobą współpracują tzn. że w razie potrzeby każda z osób objętych opieką zespołu może uzyskać pomoc psychologa, lekarza psychiatry bądź pielęgniarki. Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta spotkania z terapeutami, odbywają się w siedzibie zespołu lub w miejscu zamieszkania osób objętych opieka zespołu.

Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam lub zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z Poradni Zdrowia Psychicznego bądź z oddziału dziennego / całodobowego, a także rodzina pacjenta albo pracownik organów opieki społecznej. Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny.
Do objęcia opieką niezbędne jest podpisanie przez pacjenta zgody na współpracę z ZLŚ.

Umawianie wizyt w Centrum Medycznym na Reymonta

- zadzwoń pod numer Centrum Medycznego tel. 22 761-66-85; 22 763-11-60 
lub tel. kom. 508-427-156 
- skontaktuj się osobiście z recepcją placówki od poniedziałku do piątku w godz. 7.00÷18.00