OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

I. Zakres tematyczny: OPIEKA PSYCHOLOGICZNA dla dorosłych

Współczesny stale zmieniający się świat, tempo życia, nadmiar bodźców, niepewność jutra, a także wiele oczekiwań wobec nas, to źródła stresu. Zmiany aspiracji, oczekiwań i wartości, rozluźnienie więzi międzyludzkich spowodowały, że funkcjonujemy dziś w poczuciu zagrożenia, z którym nie zawsze umiemy sobie poradzić. Trudności z funkcjonowaniem przekładają się często na inne dziedziny życia, powodując obniżenie jakości życia rodzinnego, kontaktów społecznych i pracy zawodowej.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że co trzecia osoba zupełnie zdrowa psychicznie przynajmniej raz w życiu potrzebuje wsparcia psychologicznego. Trudne wydarzenia życiowe, negatywne emocje i stres z nimi związany powoduje wiele dolegliwości natury psychicznej, a także somatycznej. Znacznie obniża odporność organizmu i wywołuje wiele chorób oraz dolegliwości.

Czego się boimy? Najczęściej obawiamy się o przyszłość swoją oraz najbliższych. Odczuwamy lęk przed utratą pracy, przez kryzysem rodzinnym, pogorszeniem więzi międzyludzkich i przed ubóstwem. Boimy się utraty kontroli nad własnym życiem. Osoba doświadczająca lęku, silnych negatywnych emocji i dyskomfortu psychicznego z trudem równowagę psychiczną przywraca, dlatego potrzebuje pomocy specjalisty, aby odzyskać radość życia i spokój.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy dla Państwa ofertę pomocy psychologicznej w zakresie diagnozy, terapii, wsparcia a także rozwoju indywidualnego. W atmosferze komfortu i pełnej dyskrecji, otoczymy Cię specjalistyczną opieką psychologiczną.

Pomagamy w radzeniu sobie z:

- emocjami - lękiem, smutkiem, złością, gniewem, rozdrażnieniem, i in.

- trudnościami w codziennym funkcjonowaniu,

- trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi,

- problemami w związkach,

- problemami związanymi z pracą zawodową,

- problemami związanymi z brakiem pracy,

- trudnościami w przystosowaniu się do nowych sytuacji,

- sytuacjami wywołującymi stres,

- niskim lub niestabilnym poczuciem własnej wartości,

- bezradnością w różnych obszarach życia,

- pustką wewnętrzną i brakiem nadziei na lepsze jutro,

- uzależnieniami,

- zaburzeniami psychicznymi.

Pomagamy w rozwijaniu:

- poczucia sensu i radości życia,

- spokoju wewnętrznego,

- przyjaznego nastawienia do siebie i innych ludzi,

- motywacji do podejmowania działań, wyzwań,

- dobrostanu psychicznego.

Oferujemy:

- konsultacje diagnostyczne

- terapię indywidualną,

- terapię rodzin i par,

- doradztwo osobiste i zawodowe,

- sesje wsparcia.

 II. Zakres tematyczny - OPIEKA PSYCHOLOGICZNA dla dzieci i młodzieży

Szczególną wagę przywiązujemy do wartości jaką jest szczęśliwa rodzina. Każdy członek rodziny jest ważnym elementem systemu rodzinnego. W rodzinie zachodzą ciągłe interakcje między jej członkami, dlatego rodzina wpływa na pojedynczego jej członka, ale też jedna osoba może oddziaływać na całą rodzinę. Jeśli relacje w systemie są nieprawidłowe lub brakuje konstruktywnej komunikacji, wtedy trudności i problemy życiowe mogą narastać i być trudne do zmiany.

W sposób naturalny najsłabszym elementem systemu rodzinnego są dzieci, dlatego my dorośli powinniśmy być szczególnie wrażliwi, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy, takie jak.:

- trudności szkolne,

- trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej,

- pogorszenie relacji rodzic-dziecko,

- niepokojące zachowania, inne niż zwykle,

- kryzys po utracie bliskiej osoby,

- brak porozumiewania się,

- izolowanie się od otoczenia,

- agresja,

- smutek, niepokój,

- niskie poczucie własnej wartości,

- nieśmiałość,

- moczenie nocne,

- uzależnienia,

- związane z wiekiem dorastania,

- nieradzenie sobie ze stresem, zmianami oraz sytuacjami kryzysowymi, itp.,

Nierozwiązane problemy dziecięce i młodzieżowe są czynnikiem ryzyka dla kształtującej się osobowości młodego człowieka oraz jego rozwoju. Aby dziecko było szczęśliwe, rozwój dziecka powinien przebiegać w sposób harmonijny we wszystkich sferach funkcjonowania: psychicznej, fizycznej, emocjonalnej oraz społecznej. Usunięcie barier rozwojowych i problemów, poprzez oddziaływania psychologiczne oraz treningi, wprowadza młodą osobę na ścieżkę zintegrowanego rozwoju, który umożliwia osiąganie optimum jej możliwości.

Oferujemy:

- konsultacje diagnostyczne,

- terapię indywidualną,

- terapię rodzinną,

- poradnictwo wychowawcze dla rodziców,

- doradztwo osobiste i zawodowe dla młodzieży,

- grupy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży,

- trening zintegrowanego rozwoju i uczenia dla dzieci.

 

Cennik
Wizyta 120 zł
Umawianie wizyt w Centrum Medycznym na Reymonta

- zadzwoń pod numer Centrum Medycznego tel. 22 761-66-85; 22 763-11-60 
lub tel. kom. 508-427-156 
- skontaktuj się osobiście z recepcją placówki od poniedziałku do piątku w godz. 7.00÷18.00