PROFILAKTYKA

Programy profilaktyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

  • Program profilaktyki chorób układu krążenia
  • Cytologia
  • Program  profilaktyki gruźlicy  

CHUK – profilaktyka chorób układu krążenia.
Program kierowany jest do osób, które:
- w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat
- są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
- u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
- które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców
- złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszym Centrum Medycznym.

Cytologia.
Program skierowany jest do:
- kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 3 lat oraz
- kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
- które złożyły deklarację wyboru położnej w naszym Centrum Medycznym.

Program profilaktyki gruźlicy.
Program skierowany jest do:
- osób dorosłych nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy
w tym osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub
- osób dorosłych, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność,
- które w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegały badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy ( także u innych świadczeniodawców),
- które złożyły deklarację wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej naszym Centrum Medycznym.